نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش صدای پای کنکور در دبیرستان ماندگار ایرانشهر

بیست و دوم تیرماه 1395

همایش خداحافظی با دانش آموزان پیش دانشگاهی با عنوان « صدای پای کنکور  » با عبوراز زیر کلام الله مجید و اهدا بسته های آموزشی ویژه روز کنکوربه دانش آموزان در دبیرستان پسرانه ماندگار ایرانشهر  


آدرس کوتاه: