نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرجویان هنرستانهای مدیریت ناحیه یک در مسابقات کشوری سنگ تمام گذاشتند


به گزارش "ناصر کریمی" کارشناس مسئول واحد هنرستان و کاردانش ناحیه یک، به دنبال برگزاری مرحله کشوری هیجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستانهای فنی وحرفه ای که درخراسان رضوی برگزارگردید،هنرجویان ناحیه یک خوش درخشیدند. مدیریت ناحیه یک ضمن تبریک و تشکر از مدیران محترم هنرستانهای مربوطه رتبه های کسب شده توسط هنرجویان وهنرآموز ناحیه یک را به شرح ذیل اعلام می دارد.

1- آقای محمد  کهدوئی هنرآموزرشته سرامیک رتبه اول کشور ازهنرستان شهیدرجایی

 2– خانم مرضیه کریمی رتبه اول کشوردر رشته نقاشی از هنرستان سالاری

3 – ابوالفضل دهقان بهابادی رتبه دوم کشوردر رشته صنایع چوب ازهنرستان شهیدرجایی

4- خانم شادی سلطانی گردفرامرزی و خانم رقیه شیخعلیشاهی رتبه سوم کشوردررشته نقشه کشی معماری

ازهنرستان نمونه میرجلیلی

این توفیق حاصل همدلی و همفکری مجموعه آموزش و پرورش ناحیه یک است که امید داریم در تمام زمینه ها پایدار باشد.

آدرس کوتاه: