نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسش مهر ریاست محترم جمهوری در سال تحصیلی 98-97


پرسش مهر ریاست محترم جمهوری در سال تحصیلی 98-97 :

در سال تحصیلی گذشته چه مهارت هایی در مدرسه آموختید و امسال چه انتظاراتی در این زمینه دارید؟

علاقمند جهت پاسخ به سوال رییس جمهور تا 97/9/15 فرصت دارند ، جواب خود را به کانون خزعلی واقع در خیابان سیدگلسرخ تحویل دهند.

آدرس کوتاه: