نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره نه


آیا می دانید ؟؟؟

تهیه و تنظیم برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه از مهم ترین وظایف شورای بازگشایی آموزشگاه می باشد .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

آدرس کوتاه: