نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره هفده


آیا میدانید؟؟؟

بهسازی دفاتر مدرسه ، تهیه تجهیزات لازم ، رنگ آمیزی کلاس ها ، استفاده از پرده با رنگ های مناسب در کلاس ها  از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است.

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

             

آدرس کوتاه: