نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره چهل


آیا می دانید ؟؟؟

50 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد شورای پروژه مهرمدارس منوط به بازدید ارزیابان  از آموزشگاه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر97


آدرس کوتاه: