نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره چهل و سه


آیا میدانید ؟؟؟

براساس بند شماره 10 دستورالعمل ستاد پروژه مهر، برچسب دار بودن اموال موجود در مدارس با قیمت بالای 800 هزار ریال  الزامی است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

آدرس کوتاه: