نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره یک


آیا می دانید ؟؟؟

مدیران جدیدالانتصاب باید سامانه های مربوطه را در اختیار گرفته ودر اسرع وقت نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام کنند .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98