نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم ناحیه یک برگزار گردید


به گزارش "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت ناحیه یک چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم ناحیه یک در مرکز مشاوره امام حسین برگزار گردید .

این مراسم که با "مهندس رستگاری" فرمانداریزد و"دکترجعفری" معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و مدیران تعدادی از آموزشگاه های ناحیه یک  و روسای انجمن آن آموزشگاه ها برگزار گردید در مورد برنامه های بزرگداشت هفته مقام معلم بحث و تبادل نظرشد واعضای انجمن نظرات خود را بیان نمودند .

رستگاری گفت: اعضای انجمن بیشتر مشارکت کنند و برنامه های بزرگداشت را پیگیر شوند وسعی شود به بهترین شکل از معلمان تکریم شود .

آدرس کوتاه: