نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین کارگاه آموزشی رابطان هسته مشاوره مدارس دوره ابتدایی برگزار شد


به گزارش " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، جلسه با حضور رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی  با موضوع "بازی درمانی" در مرکز مشاوره امام حسین(ع) برگزار شد.

در ابتدا " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه، به بررسی و ارزیابی کارگاه های برگزار شده در سال جاری پرداخت و در این زمینه رابطین پیشنهادات خود را بیان کردند.

در ادامه " عصمت کمالی " مدیر مرکز اختلالات شهید نامدار و مدرس دوره در مورد نقش بازی در درمان اختلالات یادگیری و رفتاری کودکان نکاتی را بیان نمود.

آدرس کوتاه: