نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس روابط عمومی ناحیه یک یزد معرفی شد

هیجدهم آبانماه ماه 1395

طی جلسه شورای معاونین ناحیه یک" علی محمدی " به عنوان کارشناس روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه معرفی شد .

در این جلسه از خدمات چندین ساله " لیلا نورالدینی " قدردانی شد. 

" عبدالحمید صابری " سعه ی صدر ، رازداری و اخلاق مردم داری را از برترین خصوصیات بارز نورالدینی ذکر کرد و برای ایشان در ادامه خدمت در سنگر مدرسه آرزوی موفقیت نمود همچنین از قبول مسئولیت محمدی نیز تشکر کرد.ضمناً محمدی قبلا کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی ابتدایی این مدیریت بوده اند که با قبول پست جدید کماکان در پست قبلی خود نیز با حفظ وظایف محوله مشغول به خدمت می باشد .