نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان ناحیه یک خط خود را به چالش کشیدند


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، روز پنجشنبه 26 مهرماه در آخرین روز از هفته خوشنویسی، "طرح میز خوشنویسی" به اجرا درآمد. در این برنامه که به ابتکار کارشناس روابط عمومی و کارشناس فرهنگی هنری اداره عملی شد، کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد و مراجعه کنندگان، خط خود را با مداد، خودکار، قلم نی و ماژیک به چالش کشیدید. "زهره امیر چقماقی" مدیر آموزش و پرورش که خود نیز در این برنامه شرکت نمود، گفت: به سبب اهمیت خوشنویسی در اسلام و توصیه معصومین به زیبا نویسی و همچنین استقبال مناسب، تداوم در اجرای این طرح ایجاد شود. بنابراین مقرر شد؛ هر هفته یک روز به این طرح اختصاص داده شود.

آدرس کوتاه: