نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی برگزار شد


به گزارش "محسن ابوئی" کارشناس سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی ، طرح های توانمند سازی پایه نهم و توانمند سازی همزمان ( دانش آموزان ، والدین و همکاران ) در محل آموزشگاه نسیم سبحان برگزار شد .

آدرس کوتاه: