نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی درس پژوهی با حضور رابطین طرح و معاونین آموزشی برگزار شد


به گزارش " فریبا دهقانی " کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک، کارگاه درس پژوهی ویژه رابطین درس پژوهی و معاونین آموزشی در محل سالن اندیشه ناحیه یک به مدرسی"حمیدرضا ابراهیمی" رئیس اداره تکنولوژی گروه های آموزشی اداره کل برگزارشد.

آدرس کوتاه: