نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی شعر وشعر خوانی دوره پیش دبستانی


کارگاه آموزشی شعر وشعر خوانی با حضور "یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی ناحیه و "صفیه السادات طباطبایی" کارشناس آموزش پیش دبستانی ناحیه یک ، ویژه مربیان ، معاونین ومدیران مراکز پیش دبستانی به مدرسی "خانم توانگر" در محل سالن اندیشه این مدیریت برگزار شد .

در این جلسه توانگراشاره به اهمیت جایگاه شعر در پیش دبستانی ،وچگونگی اجرای هرچه بهتر این طرح را داشت .

آدرس کوتاه: