نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی همیاران مشاور دوره اول متوسطه برگزار شد


به گزارش " اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، جلسه با هدف تبیین و شرح وظایف همیاران مشاور و مهارتهای زندگی، باحضور همیاران مشاور و مشاوران مدارس در دو جلسه متوالی ویژه دختران و پسران درتالار اندیشه ناحیه  برگزار شد.

در ابتدا "محمد معینی " معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه یک ، ضمن خیر مقدم ، در زمینه اهداف طرح  ، نقش و جایگاه مهم و ارزشمند آنان مباحثی را بیان کرد و سپس اکرم ملکیان " کارشناس مشاوره ناحیه، به بیان ضرورت طرح و وظایف همیاران مشاور پرداخت.

درادامه " مریم فتحی پور" مشاور ناحیه در جمع همیاران مشاور دختر در رابطه با آموزش مهارتهای زندگی نکاتی را عنوان کرد و " جلال ایرانی زاده" مشاور ناحیه در جمع همیاران مشاور پسر به بحث ویژگیهای شخصیتی آنان پرداخت.

آدرس کوتاه: