نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه طرح درس نویسی و ایجاد انگیزه یادگیری ویژه آموزش دهندگان سوادآموزی برگزار شد


به گزارش "پریسا جلالیان" کارشناس مسئول سنجش سواد آموزی ناحیه یک، کارگاه آموزشی-توجیهی طرح الگوهای برتر تدریس باحضور  32 نفر از آموزش دهندگان در محل سالن کنفرانس ناحیه یک برگزار گردید.

در ابتدا "حبیب الله شریفی" رییس اداره سوادآموزی در این جلسه ، با اشاره به اهداف آموزشی این طرح و اهمیت آن و هم چنین ملاک های ارزیابی الگوهای برتر تدریس نکاتی را بیان نمود.

سپس در ادامه " فاطمه کهدویی " مدرس طرح الگوهای برتر تدریس ناحیه و سرگروه آموزشی پایه اول ابتدایی استان به بیان ضروریات طرح و راهنمایی  آموزش دهندگان جهت چگونگی طرح درس نویسی و ایجاد انگیزه یادگیری در فرد یادگیرنده بیاناتی را اذعان نمود.

آدرس کوتاه: