نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه مهارتهای اجتماعی پایه ویژه مربیان مراکز پیش دبستانی برگزار شد


به گزارش "طیبه دهقان" کارشناس ارزیابی عملکرد مراکز پیش دبستانی ناحیه یک، با توجه به اهمیت دوره­­ی پیش دبستانی در شکل دهی شخصیت کودکان و موفقیت­های آینده ایشان، معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، سازمان بهزیستی و اداره کل دادگستری، اقدام به برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی پایه نمود.

در این دوره­ ی 12 ساعته که 160 نفر از مربیان در قالب چهار گروه شرکت داشتند ، مراحل رشد و نظریه های روانشناسی مربوط به آن، هوش، انواع و نظریه های مربوط به آن، مهارت های اجتماعی با تأکید بر دو مهارت خودآگاهی و ادب و احترام، انواع هیجان، چگونگی شناساندن و کنترل آنها و ... در قالب بازی، داستان و ... به مربیان آموزش داده شد.

آدرس کوتاه: