نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول مسابقات مینی والیبال استان توسط دبستان پسرانه شرف الدین علی


ورزشکاران ارجمند و پرتلاش دبستان پسرانه شرف الدین علی

موفقیت تیم شما و کسب رتبه اول استان را در مسابقات مینی والیبال دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی که نشان از پتانسل خوب و قوی دانش آموزان و کادرهمراه است را  تبریک عرض نموده و قطعا کسب نتیجه عالی ماحصل زحمات مربی و مدیر دبستان می باشد که شما دانش آموزان ورزشکار به منصه ظهور رساندید.

امید که در تمام مراحل زندگی همواره صحت وتندرستی موجد توفیق راه و نیل به مقام قرب الهی باشد.

ومن الله التوفیق

عبدالحمیدصابری

آدرس کوتاه: