نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلیه مدارس ابتدایی با حضور دانش آموزان تا 11 خرداد دایر می باشند


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، کلیه مدارس ابتدایی تا 11 خرداد با حضور تمام دانش آموزان دایر می باشند.

ضمنا بازدید از مدارس توسط واحدهای نظارت و بازرسی در حال انجام است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

آدرس کوتاه: