نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته بهداشت روان تشکیل جلسه داد


به گزارش حوزه مشاوره ناحیه یک، در راستای ضرورت بهداشت روان دانش آموزان و چگونگي اجرا برنامه هاي هفته بهداشت روان و برگزاري هر چه مناسبتر اين هفته، کمیته ای با حضور مدیر و معاونین مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و تعدادی از مشاورین و کارشناسان در محل سالن اجتماعات شهید پور محمد علی این ناحیه تشکیل و تصميمات مقتضي اتخاذ شد.