نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر

دوم تیرماه 1395

به منظور ارتقای سلامت کارکنان اداری و ایجاد شور و نشاط در بین آنان ، کارکنان این مدیریت با حضور درهمایش پیاده روری درمحل پارک کوهستان ، هفته مبارزه بامواد مخدر را گرامی داشتند .

آدرس کوتاه: