نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه همسرایان بانوان فرهنگی ناحیه یک یزد به جشنواره همسرایان کشوری دعوت شدند

یکم شهریورماه ۱۳۹۵

« عفت مهدی نژاد » مربی فنی و رهبر گروه همسرایان بانوان فرهنگی در جواب سئوال روابط عمومی ناحیه یک مبنی بر چگونگی انتخاب افراد در گروه سرود و نحوه اطلاع رسانی گفت : براساس اعلام فراخوان به کلیه مدارس ناحیه یک از بین ۱۲۰ نفر متقاضی ، تعداد ۳۰ نفر از بانوان فرهنگی پس از انجام تست و گزینش ، انتخاب شدند .سپس از آبانماه ۱۳۹۴ تمرینات دو سرود « سرزمینم و معلم » شروع شده و تا اردیبهشت ۱۳۹۵ ادامه داشت

ایشان در ادامه افزود ظ: در پایان مرحله مقدماتی صدای همکاران ثبت و ضبط وبه صورت  CD به دبیرخانه جشنواره کشوری ارسال گردید که از بین گروههای شرکت کننده از استانهای مختلف ، این گروه توانست مجوز حضور در پنجمین جشنواره مسابقات کرال فرهنگیان کشوری را کسب کند