نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

35 هزاردانش آموز ناحیه یک یزد درمسابقات قرآن ، عترت و نمازشرکت کردند

بیست و دوم تیرماه 1395

 درمراسم تودیع و معارفه معاون پرورشی و فرهنگی ناحیه یک ، معاون پرورشی و فرهنگی سابق ناحیه گفت : در سال تحصیلی گذشته 35 هزار دانش آموزاز دوره های مختلف تحصیلی در مسابقات  قرآن ، عترت و نمازسطح آموزشگاه شرکت کردند که از این تعداد 5000 دانش آموز انتخاب و پس از رقابت در سطح ناحیه، 137 دانش آموز به مرحله استانی اعزام شدند و در سطح استان نیز پس از برگزاری مسابقه ، 115 دانش آموز حائز رتبه های برتر شده و تعداد 27 دانش آموز به مرحله کشوری راه یافتند .

" اکبر قاسمی " در ادامه گزارش خود از حضور 230 دانش آموز در مسابقات فرهنگی هنری سطح آموزشگاه یاد کرد ودر ادامه افزود : با رقابت این دانش آموزان و اعزام آنان به سطح استان ، 135 دانش آموز حائز رتبه اول استانی ، 64 دانش آموز رتبه دوم و31 دانش آموز رتبه سوم استان را از آن خود کردند .

آدرس کوتاه: