اخبار ستاد اسکان
اخبار ستاد اسکان

حداقل کردن حداکثر
پایان کار اسکان نوروزی فرهنگیان در یزد
معاون پشتیبانی : افزون بر 52 هزار خانوار در مدارس و مراکز رفاهی استان اسکان داده شدند .
بهره مندی افزون بر 326 هزار نفرروز از خدمات اسکان نوروزی فرهنگیان یزد
معاون پشتیبانی : تا کنون قریب 40 هزار خانوار با جمعیت افزون بر 142 هزار نفردرمدارس و مراکز رفاهی استان یزد اسکان داده شده اند .
عیادت از یک فرهنگی پیشکسوت
مدیرکل آموزش وپرورش از احمد قادریان دبیر پیشکسوت دبیرستانهای یزدعیادت کرد
اسکان 260 هزار- نفر روز- در مدارس و مراکز رفاهی یزد
معاون پشتیبانی : تا پایان دور اول تعطیلات افزون بر 260 هزار- نفر روز- در مدارس و مراکز رفاهی استان یزداسکان داده شدند.
گزارش تصویری
مراسم آغاز اولین روز کاری در سال 1396 در اداره کل آموزش وپرورش استان یزد
مراسم آغاز سال جدید درآموزش و پرورش استان
مدیرکل آموزش و پرورش : رسالت اصلی آموزش و پرورش درمدرسه محقق می شود
گزارش تصویری
بازدید معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش از پایگاهها و مدارس مجری طرح اسکان نوروزی
تقدیر از یک دانش آموز میبدی توسط نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی
در جریان بازدید نماینده مردم میبد وتفت از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان میبداز یک دانش آموز میبدی تقدیر شد
گزارش تصویری
بازدید نماینده مردم اردکان از ستادهای اسکان آموزش و پرورش
گزارش تصویری
بازدید معاون استانداریزد از ستادهای اسکان آموزش و پرورش
آخرین آمار اسکان نوروزی فرهنگیان در استان یزد
17 هزار و 240 خانوار از مراکز اسکان نوروزی استان یزد بهره مند شدند
گزارش تصویری
بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاههای اسکان نوروزی
آغاز به کارستاد اسکان نوروزی فرهنگیان در یزد
شب گذشته 186 خانوار با جمعیت 880 نفر د رمدارس و مراکز رفاهی استان یزد اسکان داده شدند
همایش توجیهی مدیران مدارس مجری طرح اسکان نوروزی درشهریزد
معاون پشتیبانی : مجریان طرح اسکان نوروزی سفیران فرهنگ یزدی ها هستند
ادرس ستاد های اسکان نوروزی استان یزد
ادرس ستاد های اسکان نوروزی استان یزد اعلام شد
آدرس ستاد های اسکان نوروزی فرهنگیان سراسر کشور
آدرس ستاد های اسکان نوروزی فرهنگیان سراسر کشوراعلام شد
نشست ویژه شورای آموزش و پرورش مهریز با حضور فرماندار برگزارشد
فرماندار مهریز بر برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص انجام برنامه های مختلف و مناسب فرهنگی برای مسافران نوروزی در این شهرستان تاکید کرد.
آغازثبت نام اینترنتی اسکان نوروزی 96
ثبت نام اینترنتی اسکان نوروزی مدارس ویژه نوروز96 از 5 اسفندماه آغاز شد.
مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:
107 هزار کلاس برای مسافران نوروزی مهیا شد
مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:107 هزار کلاس درس در قالب 11 هزار مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.
نشست توجیهی مسئولان ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان
معاون پشتیبانی : وظیفه ما در ستادهای اسکان نوروزی تعظیم وتکریم معلم است .