نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

18061255102 شناسايي و ساماندهي و استفاده از امكانات مدارس ، پژوهشسرا ها و .. براي پركردن اوقات فراغت در طول سال تحصيلي تا تعطيلات تابستاني

18061255102 شناسايي و ساماندهي و استفاده از امكانات مدارس ، پژوهشسرا ها و .. براي پركردن اوقات فراغت در طول سال تحصيلي تا تعطيلات تابستاني


شناسايي و ساماندهي و استفاده از امكانات مدارس ، پژوهشسرا ها و .. براي پركردن اوقات فراقت در طول سال تحصيلي تا تعطيلات تابستاني

نوع خدمت:الکترونیکی: شامل 

1- ساماندهي تشكلهاي دانش آموزي ( شورا دانش آموزي،بسيج دانش آموزي و ... )
2- برگزاري مسابقات و جشنواره هاي علمي ، فرهنگي ، هنري و ... دانش آموزان و معلمان

آدرس: سایت همگام مدارس 

 جشنواره خوارزمی


یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.