نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

18061257100 ارائه مشاوره­ هاي رواني و تربيتي دانش­ آموزي

18061257100 ارائه مشاوره­ هاي رواني و تربيتي دانش­ آموزي


ارائه مشاوره هاي رواني و تربيتي دانش آموزي

نوع خدمت: الکترونیکی 

  ورود به سايت پرونده الکترونيکي مشاوره دانش آموزان

1-ارائه مشاوره هاي رواني و تربيتي دانش آموزي

چگونگي ارجاع دانش آموزان به هسته ها و مراكز مشاوره    

2- ارائه مشاوره هاي تحصيلي و شغلي دانش آموزي

هدايت تحصيلي

 

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.