نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

18081255100 شناسايي توانمندي دانش­ آموزان در حوزه­ هاي مختلف آموزشي، تربيتي، پرورشي، هنري و ..

18081255100 شناسايي توانمندي دانش­ آموزان در حوزه­ هاي مختلف آموزشي، تربيتي، پرورشي، هنري و ..


شناسايي توانمندي دانش اموزان در حوزه هاي مختلف آموزشي ، تربيتي ، پرورشي ، هنري و ..

نوع خدمت: الکترونیکی 

آدرس سایت:ورود به سایت مدرسه و تکمیل فرم شهاب

مدیران و معلمان در سامانه همگام اطلاعات علمی ،پرورشی و.... دانش آموزان را ثبت می نمایند

1- استعدادیابی(شهاب)   

نوع خدمت: غیر الکترونیکی 

2-  توانمندسازی دانش آموزان در حوزه پرورشی


یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.