نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

18081255101 برنامه­ ريزي و برگزاري كلاس­ها و دوره ­هاي مختلف علمي، آموزشي، هنري، عقيدتي، مذهبي، فرهنگي و اردوهاي دانش ­آموزي

18081255101 برنامه­ ريزي و برگزاري كلاس­ها و دوره ­هاي مختلف علمي، آموزشي، هنري، عقيدتي، مذهبي، فرهنگي و اردوهاي دانش ­آموزي


برنامه ريزي وبرگزاري كلاسهاو دوره هاي مختلف علمي،آموزشي ، هنري ، عقيدتي ، مذهبي ، فرهنگي و اردوهاي دانش آموزي

نوع خدمت : غیر الکترونیکی 

1-برگزاري كارگاه آموزشي

نوع خدمت : الکترونیکی

جمع آوری اطلاعات دانش آموزان ، مربیان و علاقمندی ها جمع آوری می گردد

2- سامانه فرم های الکترونیکی


یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.