نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

18081256102 مديريت امور مدارس استثنايي

18081256102 مديريت امور مدارس استثنايي


مدیریت امور مدارس تیزهوشان

1- نوع خدمت : الکترونیکی 

کلیه امور مربوط به ثبت نام و جایابی و آزمون این مدارس تا اعلام نتیجه الکترونیکی برگزار می گردد.

1-مدیریت مدارس تیزهوشان

2-مدیریت مدارس شاهد

3-مدیریت مدارس استثنایی

4- مدیریت مدارس خارج کشور( مربوط به وزارت می باشد)


یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.