آخرین آمار اسکان نوروزی فرهنگیان در استان یزد

آخرین آمار اسکان نوروزی فرهنگیان در استان یزد اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  از ابتدای کار اسکان نوروزی در یزد تا پایان یکم فروردین ماه 1398 ، افزون بر 11هزار و 949 خانواربا جمعیت 43هزار و 13نفر در مدارس و مراکز رفاهی استان اسکان داده شدند .

 گفتنی است با میانگین ماندگاری 2.5مسافران در یزد ، تعداد 108هزار و 205نفر روز از خدمات نوروزی فرهنگیان بهره مند شدند .

قابل ذکر است  امسال علاوه بر ناظران آموزش وپرورش شهرستان و مناطق ، 10 گروه بازرسی به صورت محسوس و نامحسوس بر امر اسکان دهی نظارت دارند .

آدرس کوتاه :