اسکان افزون بر86 هزار نفر در مدارس استان یزد

معاون پشتیبانی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان یزد:
معاون پشتیبانی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان یزد از اسکان افزون بر86 هزار نفر در مدارس استان یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " علی دهقان بهاء ابادی" اظهار داشت : تا پایان دوراول تعطیلات نوروزی 24 هزار و 36 خانوار با جمعیت 86 هزار و 531 نفر در مدارس و مراکز رفاهی استان یزد اسکان داده شده اند.

وی افزود: با توجه به ماندگاری مسافران در استان یزد تاکنون نزدیک به 200 هزار نفر روز مسافردر ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان پذیرش و اسکان داده شده است.

آدرس کوتاه: