اسکان بیش از 28 هزار خانوار درمدارس یزد

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از اسکان 28 هزار و 426 خانواردرمدارس و مراکز رفاهی استان یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، " دکتر عباسعلی دانافر:  اظهار داشت : تا صبح امروز 28 هزار و 426 خانوار با جمعیت 102 هزار و 335 نفر توسط ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر استان پذیرش شده اند .

دانافر افزود : با توجه به میزان ماندگاری مسافران، تا کنون 238 هزار و 193 نفر - روز مسافر در مدارس و مراکز رفاهی و خانه های معلم استان اسکان یافته اند .

آدرس کوتاه: