اسکان 221 هزار و 598 هزار نفر در مدارس و مراکز رفاهی استان یزد

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد خبر داد:
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : افزون بر 61 هزار خانوار در مدارس و مراکز رفاهی استان اسکان داده شدند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "عباسعلی دانافر " اظهار داشت :درمجموع 61 هزار و 560 خانوار با جمعیت 221 هزار و 598 نفر در 380 مدرسه استان اسکان یافتند .

رئیس کمیته اسکان ستاد خدمات سفر استان یزد با توجه به ضریب ماندگاری مسافران در یزد گفت : میهمانان نوروزی به طور میانگین 2.5 روز در یزد حضور داشتند که با این احتساب 565 هزار و 67 نفر روز از خدمات اسکان نوروزی آموزش و پرورش بهره مند شدند .

"دکتر دانافر " افزود : امسال نیز همانند سالهای قبل افتخار میزبانی همکاران محترم از سراسر کشور را داشتیم ولی شهروندان خراسان رضوی با 8 هزار و 100 خانوار ، آذربایجان شرقی با 4 هزار و 632 خانوار، تهران 3 هزار و 452 و اصفهانی ها با 2 هزار و 445 خانوار و مازندرانی ها با یک هزار و 962 خانوار بیشترین حضور را دراستان یزد داشته اند .

وی خاطرنشان کرد درمقایسه شهرستانی نیز بعد از مرکز استان که 119 هزار و 821 نفر توسط پایگاههای نواحی یک و دو یزد پذیرش و اسکان داده شده اند منطقه زارچ با 18 هزار و 188 نفر، شهرستان اشکذر با 16 هزار و 266 نفر و شهرستان اردکان با 13هزار و 548 نفر بیشترین پذیرش را داشته اند .

آدرس کوتاه :