اسکان 46 هزار نفر- روز مسافر درمدارس یزد

مدیر کل آموزش و پرورش : افزون بر 46 هزار نفر - روز درمدارس و مراکز رفاهی استان یزد اسکان داده شدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  دکتر عباسعلی دانافر گفت :تا صبح امروز 5 هزار و 616 خانوار با جمعیت 20 هزار و 216 نفر توسط ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر استان پذیرش شده اند .

دانافر افزود : با توجه به میزان ماندگاری مسافران ، تا کنون 46 هزار و 497 نفر - روز مسافر در مدارس استان اسکان یافته اند .
وی خاطرنشان کرد شب گذشته 2 هزار و 575 خانوار با جمعیتی معادل 9 هزار و 269 نفر به پایگاههای 17 گانه اسکان نوروزی فرهنگیان مراجعه و اسکان داده شده اند .
آدرس کوتاه: