حداقل کردن حداکثر

آشنائی مدیران مدارس یزد با ساختار مغز

همایش یکروزه آشنایی با ساختار مغز و بهره گیری از آن در تدریس باحضور مدیران مدارس ابتدایی نواحی یک و دو یزد و مدرسان طرح شهاب استان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد این همایش درراستای  آشنایی مدیران مدارس با ساختار مغز به منظور بهره گیری ازآن در امر آموزش دانش آموزان به همت معاونت آموزش ابتدایی استان و باحضور دکتر مهدی خیراللهی مدرس بین المللی تقویت هوش های چند گانه در کودکان و بزرگسالان در سالن آیت الله خاتمی مرکز استعدادهای درخشان برگزار گردید.
تشریح ساختار مغر و تاثیر شناخت بخش های مختلف مغر و نارساییها و اختلالات آن  به منظور بهره گیری در یادگیری ، درگیر کردن دانش آموزان با مسایل مختلف و چرایی ، تاثیر بازی بر یادگیری ، نقش بخش های مختلف مغز در ایجاد انگیزه ، سازماندهی ، تصمیم گیری و ...  از مباحث آموزشی این همایش بود

آدرس کوتاه: