اطلاعیه

اطلاعیه

با توجه به خبر درج شده در کانالهای خبری و فضای مجازی در خصوص برگزاری نشست "ضرورت تحول در نظام آموزشی ایران" توسط فرهنگستان ماندگار ایرانشهر و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درمحل دبیرستان ایرانشهر به اطلاع می رساند;
برگزاری این نشست بدون هماهنگی با این اداره کل در مکان فوق الذکر اطلاع رسانی شده و شایسته است برگزار کنندگان مراسم با کسب مجوزهای لازم نسبت اطلاع رسانی صحیح اقدام نمایند.
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

آدرس کوتاه: