اطلاعیه

تمدید مهلت ثبت نام سنجش و پذیرش پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان

بنا به درخواست هاي مكرر اوليا و دانش آموزان و عليرغم تمديد قبلي مهلت ثبت نام، به منظور ارج نهادن به تلاش هاي دانش آموزان عزيز،‌مهلت ثبت نام از روز پنج شنبه مورخ 98/3/2  لغايت  ساعت 24  شنبه  مورخ 98/3/4  تمديد شد.
لذا به داوطلبان گرامي توصيه مي شود در اسرع وقت و  در زمان تعيين شده،‌نسبت به ثبت نام،‌ ويرايش،‌ پرداخت و تاييد نهايي ثبت نام خود اقدام نمايند.
بديهي است پس از پايان فرصت تعيين شده،‌هيچ گونه اقدامي در اين زمينه ميسر نخواهد بود.

آدرس کوتاه :