آغاز امتحانات نوبت دوم از اول خرداد ماه

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از آغاز امتحانات نوبت دوم از اول خرداد ماه خبرداد.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمد علی توکلی " اظهار داشت : فرايند برگزاري امتحانات نوبت دوم از روز سه شنبه اول خرداد ماه آغاز مي گردد و دانش آموزان مقاطع محتلف تحصيلي ( بجز پايه هاي اول تا پنجم ابتدائي كه ارزشيابي آنها بصورت توصيفي مي باشد ) در اين امتحانات شركت خواهند نمود.
وی افزود : امتحانات نهائي استان با حضور قريب به 8 هزار نفر شركت كننده در 50حوزه نهائي در سراسر استان برگزار خواهد شد .
توکلی با اشاره به اینکه دانش آموزان مشغول به تحصيل در دوره هاي اول و دوم متوسطه و همچنين دانش آموزان پايه ششم ابتدائي در امتحانات پاياني نوبت دوم شركت مي نمايند افزود : امتحانات پايه ششم ابتدائي بصورت هماهنگ منطقه ، امتحانات پايه نهم بصورت هماهنگ استان، امتحانات چهار درس پيش دانشگاهي بصورت نهائي كشوري و ساير دروس پيش دانشگاهي به همراه امتحانات ساير پايه ها بصورت داخلي و در مدارس مربوطه برگزار می شود.
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره کل تصریح کرد : امتحانات پايه ششم در تاريخ 12 خرداد ، امتحانات متوسطه دوره اول در تاريخ 22خردادماه و امتحانات متوسطه دوره دوم تا تاريخ 23 خردادماه به پابان خواهد رسيد .
 

آدرس کوتاه: