افتخاری دیگر برای دانش آموزان استان یزد

"علی فرهمند" نماینده مجلس دانش آموزی استان به عنوان نایب رئیس کمیسیون فرهنگی هنری مجلس دانش آموزی کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، "علی فرهمند" به عنوان نایب رئیس کمیسیون فرهنگی – هنری نهمین دوره مجلس دانش آموزی انتخاب شد که موجب افتخار و شادمانی جامعه فرهنگی استان یزد و افزایش انگیزه در بین دانش آموزان سرافراز استان برای حضور در عرصه های افتخار آفرینی برای کشور و جهان گردید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه جمعی از مسئولان ازنمایندگان دانش آموزان یزد در مجلس دانش آموزی کشور استقبال کرد.

عباسعلی دانافر از "سارا فلاح" عضو هیات رئیسه مجلس دانش آموزی و "علی فرهمند" به عنوان نایب رئیس کمیسیون فرهنگی – هنری نهمین دوره مجلس دانش آموزی تقدیر کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان موفقیت این دو دانش آموز یزدی را که موجب افتخار و شادمانی جامعه فرهنگی استان یزد و افزایش انگیزه در بین دانش آموزان سرافراز برای حضور در عرصه های افتخار آفرینی کشور و جهان است ارج نهاد.

وی در پایان از حمایت های سازمان دانش آموزی استان و خانواده هایشان که مسیر موفقیت و سرافرازی استان را فراهم نمودند تشکر کرد.

 

آدرس کوتاه: