آموزش سواد رایانه ای یک نیاز در زندگی هر فرد است که دنیا به آن توجه خاصی دارد

معاون سوادآموزی استان یزد:
معاون سوادآموزی استان دردوره توجیهی مربیان طرح آموزش آموزش رایانه استان یزد با اشاره به اجرای سومین سال این طرح در استان یزد گفت: سوادآموزان از آموزش مهارت های icdl استقبال چشمگیری نموده اند به طوری که تقریبا تمامی فراگیران دوره انتقال سوادآموزی خواهان شرکت در این طرح هستند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  معاون سواداموزی استان با اشاره به دریافت جایزه کنفسیوس از طرف سازمان یونسکو گفت : طرح اموزش icdlدر سال 2018 از طرف سازمان علمی فرهنگی ملل متحد مفتخر به دریافت این جایزه گردید و این خود نشان دهنده توجه  دنیا به فراگیری سواد رایانه ای دارد . ایشان افزود اهمیت دادن به این طرح ، داشتن مربیان با انگیزه ، فضای مناسب جهت اموزش طرح می تواند به کیفیت آموزش بیافزاید که خوشبختانه در استان یزد این طرح در دو سال قبل با موفقیت خوبی انجام پذیرفت .

مرآت این الرعایا با اشاره به اینکه در سال 1397 این طرح در سراسر استان اجرا می گردد افزود این طرح در 60 کلاس درس برای 500نفر از فراگیران دوره انتقال  اجرا می گردد .

آدرس کوتاه: