آموزش صحیح اذکار نماز و احکام مربوطه کاری بسیار ارزشمند و دارای ابعاد عالیه دنیوی و اخروی است

معاون سوادآموزی استان یزد گفت : آموزش صحیح اذکار نماز و احکام مربوطه کاری بسیار ارزشمند و دارای ابعاد عالیه دنیوی و اخروی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون سوادآموزی استان یزد در دومین دوره آموزش ، آموزش دهندگان طرح نماز کلید بهشت شهرستان و مناطق استان یزد ضمن تشکر از اجرای بسیار شایسته این طرح درسال 1396 در نواحی یک و دو یزد از دست اندارکاران و برنامه ریزان این طرح تشکر و قدردانی کرد و افزود : آموزش صحیح اذکار نماز و احکام مربوطه کاری بسیار ارزشمند و دارای ابعاد عالیه دنیوی و اخروی است که این مهم را باید هر فرد مسلمان سرلوحه کار خود قرار دهد  وضمن رعایت کلیه جوانب به آموزش آن بپردازد.

" مرآت امین الرعایا " با اشاره به دومین سال اجرای این طرح گفت در سال 1396 تعداد200نفر آموزش دهنده در بیش از 300 کلاس درس آموزش صحیح نماز و احکام آن را به 2هزار نفر سوادآموز آموختند که رضایت مندی آنان در بازدیدهای که انجام گردید مشهود بوده است .  

وی طرح نماز کلید بهشت را از ارزنده ترین طرح های سوادآموزی دانست .

امین الرعایا با اشاره به اهمیت و حساسیت نماز گفت : نمازباید  قبول باشد تا سایر عبادت ها قبول گرددو هم اکنون که در ایام حج قرار داریم و در این فریضه بزرگ الهی و سیاسی اگر زائری نتواند نمازش را صحیح بخواند حج او از مقبولیت خواهد افتاد.

وی افزود: بنا داریم که امسال این طرح را در سراسر استان برای جمعیت بالغ بر 4 هزارنفر سوادآموز اجرا کنیم و شما آموزش دهندگان مسئولین این کار بزرگ هستید و با استفاده ازتجارب ارزنده خود و آموزش های لازم بتوانید این مهم را به نحو شایسته انجام دهید.

در این مراسم  از 6 نفر از آموزش دهندگان برترسال 96 که با ارائه ابتکار در این طرح موفقیت های خوبی داشتند وهمچنین از  رابطان این طرح در نواحی یک ودو و معاونت سوادآموزی و ستاد اقامه نماز  با لوح سپاس و هدیه تشکر و قدردانی گردید. 

گفتنی است این گردهمایی با مشارکت ستاداقامه نماز استان و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و معاونین این اداره کل دبیر ستاداقامه نماز استان به مدت دو روز در محل سالن همایش های اداره استثنایی برگزار گردید.

آدرس کوتاه: