انتخاب سه دانش آموز یزدی به اردوی تیم ملی هندبالان خردسالان

سه دانش آموز یزدی به اردوی تیم ملی هندبالان خردسالان دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  اردوی تیم ملی خردسالان و استعدادهای برتر هندبال کشور در استان اصفهان برگزارشد و طی آن سه دانش آموز شهرستان بافق با به نمایش گذاشتن عملکرد خوب توانستند به اردوی تیم ملی خردسالان و استعدادهای برتر هندبال کشور راه یابند.

گفتنی است دانش آموزان صالح عباسی، فرهاد فتوحی و محمد علی بیکی با مربی گری مهدی دهقانیزاده برای اردوی تیم ملی خردسالان و استعدادهای برتر هندبال کشور انتخاب شدند.

آدرس کوتاه: