انعقاد تفاهم نامه مابین اداره کل آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این تفاهم نامه در راستای افزایش تعامل خانواده و مدرسه و با استفاده از ظرفیت تربیت بدنی و ورزش به منظور ارتقاء و حفظ سلامت همه جانبه دانش آموزان ،ترویج سبک زندگی فعال و دستیابی به اهداف منعقد شد.

 طی آن تفاهم نامه دو طرف متعهد گردیدند نسبت به ایجاد مراکز ورزش و تقویت کانون های ورزشی درون مدرسه ای و ترغیب و تشویق دانش آموزان ،خانواده های آنها به امر ورزش در راستای سند بنیادین آموزش و پرورش و تبدیل مدرسه به یک نهاد فرهنگی تربیتی  وکانون تربیت ،تفاهم نامه امضاء نمودند.

دراین مراسم که باحضور مدیران مدارس منتخب انجام شد مقرر گردید ضمن تجهیز مدارس توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ،بعدازظهر ها با حضور دانش آموزان و خانواده های آنها جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی تلاش نموده تا شاهد نسلی شاداب و تندرست در آینده باشیم و امیدواریم شاهد تحقق شعار خانواده شاد،مدرسه شاد ،جامعه شاد در استان باشیم.

 

 

آدرس کوتاه: