بازديد سرزده مديركل آموزش و پرورش از پايگاه اسکان مسافران نوروزی

مديركل آموزش و پرورش و هیات همراه از پايگاه اسکان مسافران نوروزی ناحیه یک و دو یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در اين بازديد دانافر ضمن تشكر ويژه از مسئولين ستاد نسبت به ارائه خدمات دقايقي را با مردم و مسافران صحبت نمود .

همچنین وی در ادامه از فضاهاي اماده شده ويژه مسافرين و بازارچه كارآفريني دانش آموزان بازديد به عمل آورد.

آدرس کوتاه :