بازدیدمعاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان فرهنگیان

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان فرهنگیان زارچ، مهریز،تفت و ناحیه دو یزد بازدید کرد .


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان، " علی دهقان بهاء آبا دی " دراین بازدید از نزدیک درجریان چگونگی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی قرارگرفت.
 

آدرس کوتاه :