بازدید از حوزه آزمون ورودی مدارس خاص استان

دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پرورش به همراه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از حوزه آزمون ورودی مدارس صدرا، فرهنگ، ماندکار و هوشمند بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این آزمون با شرکت 2 هزار و 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر استان در 13 حوزه امتحانی برگزارشد که 7 حوزه آن مربوط به شهر یزد می باشد .

گفتنی است نتایج این آزمون در نیمه اول تیرماه اعلام خواهد شد .

 

آدرس کوتاه: