حداقل کردن حداکثر

بازدید عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از درمانگاه فرهنگیان

دکتر پوربافرانی : کار بسیار خوب استان یزد درحوزه ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان قابل تحسین استبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش "دکتر عباسعلی پوربافرانی" عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرکز آموزشی و درمانی فرهنگیان استان یزد بازدید کرد .
در این بازدید "دکتر پوربافرانی" مشارکت فعال خیر یزدی برای ارتقای خدمات درمانی به معلمان را برگرفته از روحیه قدردانی از زحمات معلمان دانست  و افزود : اقدامات کم نظیر خیر محترم مهندس رضا شیشه بری دراین زمینه ستودنی است .
وی : فراهم شدن امکانات آموزشی ، بهداشتی و درمانی در این مرکز را قدم ارزشمندی برای  خدمت به معلمان وخانواده محترم آنان خواند و گفت : ایجاد پایگاه سلامت دانش آموزی در کنار ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان این درمانگاه را به یک مرکز جامع برای ارائه خدمات مطلوب به دانش اموزان فرهنگیان و خانواده آنان مبدل نموده است .
نماینده نائین درمجلس شورای اسلامی درپایان با یادآوری مسائل و مشکلات معیشتی فرهنگیان اظهار امیدواری کرد در طول برنامه ششم ، وضعیت معیشت فرهنگیان و بازنشستگان ساماندهی شود .
دراین بازدید "احمد شیرزاد " مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد نیز با ارئه گزارشی از وضعیت و مشکلات بیمه ای و درمانی و فرهنگیان بر لزوم همسان کردن وضعیت بیمه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد .

آدرس کوتاه: