بازدید مدیرکل آموزش و پرورش از مجتمع آموزشی امام حسین(ع)

دکتر دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد به همراه معاون آموزش متوسطه اداره کل ,روسای آموزش و پرورش نواحی یک و دو یزد و جمعی از همکاران از قرائت خانه دخترانه و پسرانه دبیرستان های دوره اول و دوم مجتمع آموزشی امام حسین(ع) بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد، مدیرکل آموزش و پرورش ضمن دیدار با همکاران, از نزدیک با دانش آموزان صحبت کرد و در جریان روند مباحث آموزشی این مجتمع آموزشی قرار گرفت.
این مجموعه آموزشی شرایط مطالعه دانش آموزان در خارج از ساعت آموزشی را فراهم نموده است.

آدرس کوتاه :