بازدید مدیرکل آموزش و پرورش از پایگاه اسکان نوروزی زارچ

دکتر عباسعلی دانافر از پایگاه ستاد اسکان نوروزی در شهر زارچ بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش در این بازدید دکتر دانافر با تشکر از همکاران مجری طرح اسکان نوروزی در این پایگاه به نقش عوامل اجرائی وستادی در تکریم و تعظیم فرهنگیان اشاره کرد و افزود: شهر زارچ در مبدا ورودی مرکز استان نقش موثری در ارائه خدمات مطلوب به همکاران فرهنگی دارد .

رئیس آموزش وپرورش منطقه زارج نیز با ارائه گزارشی از روند اسکان نوروزی در این منطقه گفت  : در شهر زارچ 27 مدرسه با  320کلاس مجری طرح اسکان نوروزی است .

شهر زارچ در 10کیلومتری ورودی شمالی یزد قرار دارد

 

آدرس کوتاه: